Til vands, til lands og i luften
Udgivet 28/04/2020

Udviklingsmulighederne for produktionsoptimering for fremstillingsindustrien i Danmark (trekantområdet).

Projektstatus: Aktiv
Baggrund

Produktion i Danmark er vigtig for beskæftigelsen og økonomien. For at fastholde og udvikle denne branche/sektor er det væsentligt, at beslutningstagerne kender mulighederne indenfor ny teknologi og indretning af produktionen, samt har adgang til de rette kompetencer.

Projektet vil belyse små og mellemstore virksomheder i fremstillingssektorens indsats med hensyn til:

1) ny teknologi

2) indretning af produktionen

3) kompetencer i organisation.

For så vidt angår kompetencer i organisationen belyses det strategiske-, taktiske-  og operationelle niveau – dog med særligt fokus på det strategiske og taktiske niveau, idet det er herfra, at forandringer og udvikling skal drives (rollemodeller, kulturbærere og forandringsagenter).

Undersøgelsesspørgsmål

Hvordan kan små og mellemstore fremstillingsvirksomheder bedst indrette sig på fremtiden når det gælder ny teknologi, produktionslayout og –styring?

Hvordan kan små og mellemstore fremstillingsvirksomheder bedst indrette sig på samarbejde i forsyningskæder og –netværk, når det gælder ny teknologi, produktionslayout og –styring samt organisering?

Projektdeltagere
Fredericia Maskinmesterskole
Støttet af
Kontakt
Søren "Safety" Pedersen
Udviklingskoordinator
Brian Glyngø Thisvad
Lektor
Kategori
Keywords
magnifiercross