Til vands, til lands og i luften
Udgivet 28/04/2020

Undersøgelse af årsager til frafald på maskinmesteruddannelsen

Projektstatus: Aktiv
Baggrund

FMS er i efteråret 2019 påbegyndt sin forskning i et potentielt videnshul inden for frafald af studerende på maskinmesteruddannelsen. Projektet vil afdække om der er et reelt frafald af studerende og i så fald afdække de forskellige årsager, der er til, at x antal procent af de studerende ikke gennemfører uddannelsen.

Kapacitetsopbygning: Påvisning af problem og definition af frafaldsprocent:
Kvantitativ dataindsamling i form af klasselister for 2018 og 2019, der viser hvor mange studerende der er indskrevet ved studiestart ved hvert semester. Sammenligning af indskrevne studerende ved studiestart og frafald ved semesterafslutning.
Kvantitativ dataindsamling i forbindelse med registrerede udmeldinger, herunder registrerede udsagn om årsagen dertil. Efterfølgende bearbejdning af data i henhold til optagelse forudsætninger, herunder uddannelsesbaggrund, alder og hvornår den enkelte studerende vælger at forlade uddannelsen. Efterfølgende inddragelse af kvalitativ dataindsamling, hvor informantinterview og evt. det standardiserede interview vil anvendes for en yderligere afdækning af årsager til den enkelte studerendes fravælgelse af den igangværende uddannelse som maskinmester på FMS. I henhold til persondataloven (GDPR) vil der kun anvendes data inden for gældende lovgivning.

Videnskabelse:
Afhængig af afdækning af problemets omfang skabes der viden om årsagerne inden for området, frafald. Dette kan anvendes internt eksempelvis i forbindelse med udvikling af materiale anvendt til rekruttering af kommende studerende
Afhængig af resultat og afdækning af problemfelt kan der udarbejdes kurser og understøttende tiltag for de studerende såvel fagligt som socialt i en mere specifik og præventiv sammenhæng i forbindelse med reduktion af frafaldsprocenten på den igangværende uddannelse.

Undersøgelsesspørgsmål

Undersøgelse og afdækning af hvor omfattende frafaldet på maskinmesteruddannelsen er, hvornår det største frafald opstår, og hvad det skyldes, kan skabe grundlag for tiltag omkring rekrutteringsprocessen og fastholdelse under uddannelsen.

 

Projektdeltagere
Fredericia Maskinmesterskole
Støttet af
Kontakt
Søren "Safety" Pedersen
Udviklingskoordinator
Keywords
magnifiercross