Samspil receiver, kondensator og underkøling i køleanlæg

Integrating operationel knowledge in design of new buildings to improve facility performance - A comparative study of building and ship projects

Underkøling i Køleanlæg - kølemiddelfyldning, bobler og samspil mellem receiver og kondensator

Integrering af driftsviden i design af nye bygninger for at øge bygnings performance – Et komparativt studie af bygnings- og skibsprojekter.

Energirigtig drift af det rette indeklima i bygninger