Kobberindhold i smøreolie

Online måling af partikler i smøreolie under flushing

Det smarte skib

Long Term Evaluation of EIA Reports for Onshore Wind Farms

Sejladssikkerhedsmæssig risikovurdering for autonom fjordbus - en del af ShippingLab WP2.9

Packed bed scrubber for marine exhaust gas cleaning

Kortslutningsstrøm IKmin - en ny beregningsmetode

Overharmoniske strømme i motorlejer

Eksperimentelle forsøg med WPP i modelskala

Kan landstrøm til skibe blive økonomisk attraktivt?

Maskinmesteren som leder i fremtidens virksomhed

Wake Pitching Propeller

Wake Pitching Propeller (WPP) i modelskala