Til vands, til lands og i luften
Udgivet 27/02/2020

Autonome skibe fra et drifts- og vedligeholdelsesmæssigt perspektiv, Ph.d. projekt

Projektstatus: Afsluttet
Baggrund

Projektperiode: September 2018 – August 2021

Projektet sigter imod at afdække mulighederne for og udfordringerne ved udvikling af autonome skibe fra et drifts- og vedligeholdelsesmæssigt perspektiv. Med udgangspunkt i nutidens moderne skibe skal projektet bidrage til at vise, hvor og i hvor høj grad det kan forventes, at autonome skibe vil kunne optimere den eksisterende skibsdrift. Projektet vil klarlægge, hvilke udfordringer, som endnu eksisterer, og hvilke der skal løses før visionen om de autonome skibe kan realiseres.

Fælles for den eksisterende forskning og udvikling inden for autonome skibe er, at der hovedsageligt fokuseres på to områder; den tekniske udfordring med at få computersystemer til at erstatte navigatørerne samt det juridiske aspekt ved operationen af førerløse fartøjer. Arbejdet med at varetage skibets navigation udgør dog kun en lille del af det samlede arbejde om bord på de fleste store handelsskibe. Den øvrige arbejdsbyrde, og hvordan denne skal løftes i fremtidens autonome skibe er kun i ringe grad belyst. Projektet vil bidrage til at belyse størrelsen og omfanget af de drifts- og vedligeholdelsesmæssige udfordringer i udviklingen af de autonome skibe.

Vækstrapporten for Det Blå Danmark nævner flere gange autonome skibe som et vigtigt fokuspunkt for den danske maritime industri. Som et almennyttigt projekt vil projektets resultater være af interesse for og kunne bruges af mange aktører inden for det maritime erhverv.

Projektdeltagere
SIMAC
SDU
Støttet af
A/S D/S Orient's Fond
Den Danske Maritime Fond
Lauritzen Fonden
Resultater
Ph.d.-afhandling
Kontakt
Stig Eriksen
Adjunkt, ph.d.
Keywords
magnifiercross