Til vands, til lands og i luften
Udgivet 08/06/2022

Bæredygtig dimensionering af el-kabler

Projektstatus: Afsluttet
Baggrund

Inden for dimensionering af el-kabler til brug i industriel sammenhæng er der tradition for at anvende et forventet middelforbrug som grundlag for dimensioneringen. Det betyder et potentielt øget kabelforbrug.

I fremtiden skal dimensionering af el-kabler også leve op til krav om bæredygtighed i forhold til både energi- og ressourcebesparelse. Derfor er det interessant at undersøge, hvordan nye installationer kan dimensioneres energirigtigt.

Undersøgelsesspørgsmål

Projektets formål er at undersøge, om der kan opstilles en metode til dimensionering af el-kabler, der minimerer energitabet, så der kan dimensioneres mere bæredygtigt.

Projektdeltagere
Aarhus Maskinmesterskole
Støttet af
Resultater
Projektet viste, at der kan dimensioneres mere bæredygtigt ved som metode at estimere ud fra middelstrømmen og ikke fuldlaststrømmen. Projektresultaterne er formidlet via en artikel i Maskinmesteren og efterfølgende citeret af DDV, Den Danske Vedligeholdsforening.
Kontakt
Peter Øls
Adjunkt
Poul Høgh
Lektor
Keywords
magnifiercross