Til vands, til lands og i luften
Udgivet 28/04/2020

Bæredygtig energikonvertering og -lagring

Projektstatus: Aktiv
Baggrund

Samfundet undergår løbende forandringer inden for energiforsyning, herunder sammensætningen af forsyningskilder og forbrugere, industrielt set. Særligt i disse år er der en orientering henimod øget decentralisering af anlæg til energikonvertering og -lagring, hvilket giver et øget behov for indsigt i, hvordan disse anlæg drives og vedligeholdes og ikke mindst optimeres i en bæredygtighedskontekst.

Indsigten og retningen for, hvordan anlæg til energikonvertering og -lagring optimeres, drives og vedligeholdes, ønsker Fredericia Maskinmesterskole (FMS) og Aarhus Maskinmesterskole (AAMS) at blive førende indenfor og igangsætter hermed et tre-årigt særligt anvendelsesorienteret forsknings- og udviklingssamarbejde.

Det overordnede tema for samarbejdet er ’bæredygtig energikonvertering og -lagring’. Under dette tema iværksætter FMS og AAMS anvendelsesorienterede FoU-projekter, der understøtter og giver ny viden i forhold til det overordnede tema. Det forventede udbytte er, at maskinmesterprofessionen og den maritime sektor i det hele taget vil kunne inddrage den nye viden i praksis.

Undersøgelsesspørgsmål

Kan AAMS og FMS sikre den nyeste viden i maskinmesteruddannelsen igennem forskningsundersøgelse af energikonvertering og -lageringsområdet.

Projektdeltagere
Aarhus Maskinmesterskole
Fredericia Maskinmesterskole
Støttet af
Kontakt
Søren "Safety" Pedersen
Udviklingskoordinator
Søren Skøtt Andreasen
Forskningschef
Kategori
Keywords
magnifiercross