Til vands, til lands og i luften
Udgivet 05/01/2023

Brændselscelle projekt

Projektstatus: Under udarbejdelse
Baggrund

Hydrogen til marinedrift er igen blevet et interessant område at arbejde med. Dette er set i lyset af de nye vedvarende energi producerende systemer som PtX.

I samarbejde med Ballard har adjunkt Svend Villadsen arbejdet med driftsdata fra brændselsceller, som anvendes til marineapplikationer. Det er et uafklaret hvordan driften og vedligehold påvirkes under marinedrift, og via data fra brændselscellestyringsmoduler forsøges dette belyst.

Det er yderligere meningen, at der udarbejdes undervisningsmateriale indenfor asset management på baggrund af dette udviklingsarbejde.

Projektdeltagere
Aarhus Maskinmesterskole
Støttet af
Kontakt
Casper Raahede
Forretningsudvikler, lektor
Svend Villadsen
Adjunkt
Keywords
magnifiercross