Til vands, til lands og i luften
Udgivet 22/05/2023

Can a score for Student group dynamic predict student retention?

Projektstatus: Aktiv
Baggrund

Projektets formål var at undersøge, hvorvidt indsigt i psykologisk tryghed og gruppedynamik kan anvendes til at forudsige, hvilke studerende der falder fra uddannelsen til Maskinmester. Ved hjælp af en binominal logistisk regressionsanalyse er det vist, at der er signifikant korrelation mellem en score for psykologisk tryghed i studiegrupper på første semester og frafald i det første studieår. Imidlertid er variansen relativ høj, hvorfor der tilsyneladende også er andre faktorer der bidraget markant til forklaringen af frafalds statistikken for studerende på første studieår.

Projektdeltagere
Maskinmesterskolen København
Støttet af
Kontakt
Anne Louise Strange Vaarby
Keywords
magnifiercross