Til vands, til lands og i luften
Udgivet 06/01/2023

Digital Twins i anvendelse

Projektstatus: Afsluttet
Baggrund

Projektet er gået fra at anvende simuleringssoftwaren fra Xcelgo, hvori programmeringssproget C# spiller en stor rolle i udvikling af digitale modeller. Det afstedkom en viden om produktet med følgende kritiske konklusioner:
• Kompliceret at udvikle egne modeller ud fra CAD, kræver indgående kendskab til C#.
• VR fungerer - det er dog ikke muligt at interagere med modellen i VR miljøet
• Interface mellem simulering og styring fungerer, men kompliceres af at der ikke kan ”browses” direkte i PLC.

På baggrund af resultaterne fra projektet har man skiftet til simuleringssoftwaren Emulate3D - fra Demo3d/Rockwell. (Hvori den videre forskning fortsætter).

Målet for succes er følgende:
• Mulighed for kommunikation til alle ønskelige platforme.
• Nemmere adgang til udvikling af de studerendes egne digitale modeller, således at de studerede bliver motiveret til øge kompleksiteten i opgaverne.
• Intereaktion og maskinbetjening i VR og AR, så der herved kan opnås en større forståelse for maskinbetjening.

Projektdeltagere
Aarhus Maskinmesterskole
Støttet af
Resultater
Hermed Jespers anbefalinger i slutningen af projektet. Udover dette er der fremstillet videoer der mere detaljeret beskriver teknologien og hvordan den kan bringes i spil i undervisningen. Vores anbefaling i forhold til AAMS evt. videre arbejde med teknologien? (baseret på jeres viden og erfaringer med teknologien) Jeg anbefaler at teknologien anvendes i større udstrækning på Aams baseret på de gode resultater fra Automationsteknologen. Hvor på vores uddannelser tænker vi teknologien anvendt. (Det er kan være specifikke forløb på enkelte semestre eller forslag til mulig emner) Det vurderes at være mest oplagt at anvende teknologien på det "nye" valgfag på 8 semester. Teknologien vil kunne øge digitaliseringen og kompleksiteten i opgaverne på linjen. Meget vil dermed kunne overføres fra Automationsteknologen fra de enkelte fag. Hvad kan AAMS opnå ved anvendelsen af teknologien? (Læringsudbytte, økonomisk, fleksibilitet eller?) Teknologien gør det muligt at være langt mere fleksibel i undervisningsplanlægningen, samt at differentiere undervisningen. Motivationen til at arbejde med teknologien er normalt stor og økonomien er lukrativ i forhold til anvendelsen af fysisk udstyr. Hvad kunne være det næste skridt? (det kunne være en ydeligere undersøgelse, investeringer, inddragelse af fagkonsulent, workshop, uddannelse eller?) Det skal tænkes ind ved planlægning af nye fag.
Kontakt
Adam Brun
Forretningsudvikler
Jesper Meincke Hansen
Lektor
Kategori
Keywords
magnifiercross