Til vands, til lands og i luften
Udgivet 27/02/2020

ECOPRODIGI

Projektstatus: Afsluttet
Baggrund

Projektperiode: September 2017 – December 2020

Miljø er blevet en konkurrenceparameter, som den maritime industri i stigende grad er nødt til at adressere.

Formålet med projektet er at udvikle, afprøve og implementere digitale løsninger, som reducerer miljøbelastningen igennem fartøjets livscyklus. Projektet fokuserer på Østersø-regionen, hvor en stor del af skibstrafikken udgøres af ro-ro skibe samt færger. Der udarbejdes analyser, hvis formål blandt andet er at afdække omfang og årsager til de mest miljøbelastende processer og operationer igennem den maritime værdikæde. Som en del af projektet udvikles der brugervenlige digitale beslutningsværktøjer, som sikrer mere energieffektiv sejlads.

Da projektet omfatter miljøbelastning igennem et fartøjs livscyklus indgår der blandt andet værfter, rederier, teknologileverandører, forskningsinstitutioner og uddannelsesinstitutioner fra hele Østersøregionen.

Forventede resultater:

  • Information om de primære miljøbelastninger i den maritime værdikæde
  • Viden om udfordringer og best-practice i fælles udvikling og implementering af digitale løsninger
  • Udvikling og implementering af energieffektive digitale løsninger
  • Øgning af rederier, værfter, underleverandører og havnes miljøvenlighed
  • Anbefalinger vedrørende tværnational maritim digitalisering

Interreg Baltic Sea Region er er et forskningsprogram i regi af EU, som blandt andet støtter projekter der har til formål at udvikle miljøvenlig skibsfart. Læs mere her.

Partnere
Se alle partnere her.

Projektdeltagere
SIMAC
Støttet af
Interreg Baltic Sea Region (EU)
European Regional Development Fund
Resultater
Læs mere om resultaterne
magnifiercross