Til vands, til lands og i luften
Udgivet 27/02/2020

Eksperimentelle forsøg med WPP i modelskala

Projektstatus: Aktiv
Baggrund

Simuleringer af propeller wake pitching indikerer, at drejes propellerbladene individuelt, således at de følger en pitch angle trajectory, forøges propeller virkningsgraden med op til 9,4 % og kavitation og støj midskes.

Simuleringsmodellerne er ikke tidligere anvendt til denne type beregninger og der er behov for eksperimentelle data til en evaluering af WPP konceptet og validering af de hydrodynamiske computermodeller for WPP.

Undersøgelsesspørgsmål

Kan WPP konceptet eftervises ved selvfremdrivningsforsøg og kan de hydrodynamiske computermodeller valideres ved åbenvandsforsøg i modeltank?

Projektdeltagere
AAU studerende (kandidatprojekt)
Energiteknik, AAU
MAN Diesel & Turbo
FORCE Technology
MARTEC
Støttet af
Den Danske Maritime Fond
magnifiercross