Til vands, til lands og i luften
Udgivet 27/02/2020

Eksperimentelle forsøg med WPP i modelskala

Projektstatus: Afsluttet
Baggrund

Simuleringer af propeller wake pitching indikerer, at drejes propellerbladene individuelt, således at de følger en pitch angle trajectory, forøges propeller virkningsgraden med op til 9,4 % og kavitation og støj midskes.

Simuleringsmodellerne er ikke tidligere anvendt til denne type beregninger og der er behov for eksperimentelle data til en evaluering af WPP konceptet og validering af de hydrodynamiske computermodeller for WPP.

Undersøgelsesspørgsmål

Kan WPP konceptet eftervises ved selvfremdrivningsforsøg og kan de hydrodynamiske computermodeller valideres ved åbenvandsforsøg i modeltank?

Projektdeltagere
AAU studerende (kandidatprojekt)
Energiteknik, AAU
MAN Diesel & Turbo
FORCE Technology
MARTEC
Støttet af
Den Danske Maritime Fond
Resultater
There were two purposes for making the experiments. One was to validate the performance improvement of the CVP propeller (WPP) experimentally. The results showed an improvement in the efficiency, but the improvement was generally not large enough to be outside the uncertainty bounds of the experiments. The other purpose of the experiments was to get experimental data which could be used to validate the model established for the CVP propeller. The reliability of the experimental results was not good enough to be able to validate the different model components for the CVP propeller. This has to be addressed in the future.
magnifiercross