Til vands, til lands og i luften
Udgivet 01/12/2022

Grøn og økonomisk drift af batteripakker til solcelleanlæg

Projektstatus: Aktiv
Baggrund

Solcelleanlæg er og bliver endnu vigtigere energikilder i en grøn fremtid. Mange aktører ønsker at have solcelleanlæg og der er et tilhørende bredt udvalg af leverandører af disse ydelser. Men hvordan skal de drives og vedligeholdes? Traditionelt har man for de små anlæg valgt en statisk styringsstrategi. I dag sikre sofistikerede algoritmer, i det tilfælde man har tilkøbt en batteripakke, at mest muligt af den producerede energi bliver forbrugt lokalt i de tilhørende bygninger. Men denne styringsstrategi tager ikke højde for økonomi eller "grønhed". Der er brug for at kunne tilpasse driften til de varierende el-priser for en økonomisk optimering og/eller de varierende grønhed af elproduktionen - hvis man ønsker at reducere CO2 udslippet. Nogen gange er det i samklang andre gange bliver man nødt til at vælge mellem økonomi og CO2 reduktion.

Undersøgelsesspørgsmål

Det er ønsket at 1) estimere potentialet for bedre økonomi og/eller CO2 reduktion ved en ændret styringsstrategi, 2) udarbejde en dynamisk styringsstrategi der inkludere el-markedsdata og 3) såfremt potentialet tillader det at lave en prototype for en sådan styring. Denne aktivitet indeholder det første trin.

Projektdeltagere
Sinding & Co
Aarhus Maskinmesterskole
SAGroup
Visblue
Evishine
Aarhus Kommune
Støttet af
Resultater
Der er etableret et konsortie som arbejder med styring af solcelleanlæg med batteripakker. Der skal i løbet af foråret 2024 udvikles en digital tvilling af lithium og VRFB batteripakker. Den skal kunne lave drift og overvågning således tilstandsbaseret vedligehold og en optimal penge og miljø økonomi opnås.
Kontakt
Adam Brun
Forretningsudvikler
Kategori
Keywords
magnifiercross