Til vands, til lands og i luften
Udgivet 23/11/2020

Integrating operationel knowledge in design of new buildings to improve facility performance - A comparative study of building and ship projects

Projektstatus: Afsluttet
Baggrund

Nye bygninger bruger ofte mere energi end forventet. Samtidig ses problemer med indeklimaet ikke så sjældent.

Da de tekniske muligheder og nødvendig viden til at opnå et lavt energiforbrug samtidig med et OK indeklima (og andre succeskriterier), så er fokus i dette projekt at afdække hvor og hvordan "det ofte går galt" i tilblivelsesprocessen.

Da gruppen bag projektet havde en forventning om at driftsenergiforbruget til skibe i langt højere grad matchede det budgetterede tal, så var det interessant at undersøge om der er læring at overføre fra tilblivelsesprocessen af skibe til tilblivelsesprocessen for bygninger.

Projektet er udført som et Ph. D. projekt af Helle Lohmann Rasmussen på DTU i samarbejde med SWECO og Maskinmesterskolen København

Undersøgelsesspørgsmål
  • Hvordan sikres et fokus på drift i en bygnings tilblivelse
  • Hvilken rolle spiller diverse "redskaber og metoder"
  • Er der læring at overføre fra "skibs- til bygningsbranchen"?
Projektdeltagere
DTU
Maskinmesterskolen København
SWECO
Støttet af
Den Danske Maritime Fond
SWECO
DTU
Resultater
Ph. D. projektet er primært formidlet i form af 6 artikler: * Initiatives to integrate operationel knowledge in design: A building client perspective * Knowledge transfer between building operation and building projects" * A facilities manager's typology of performance gaps in new buildings * The legacy from construction projects to facilities management in Denmark * Tools and methods to establish a feed-forward loop from operation to design of large ships and buildings * The challenge of integrating operational knowledge in building and ship design Et hovedresultat er at "opmærksomhed på drift og kompetence herom" er vigtigere end mængden af brugte metoder og data i tilblivelsesprocessen Henvendelse til forfatter: hlr@dfm-net.dk
Kontakt
Arne Jakobsen
Forskningsleder
Keywords
magnifiercross