Til vands, til lands og i luften
Udgivet 27/02/2020

ISM-koden – En retlig ramme for kvalitetsskibsfart? (Ph.d.-studie)

Projektstatus: Aktiv
Baggrund

Projektperiode: November 2017 – Oktober 2020

Målet med projektet er at afklare om intentionen med The International Safety Management Code (ISM-koden) faktisk er realiseret. ISM-koden stiller krav til rederen om udarbejdelse af et Safety Management System (SMS), som gennem procedurer virker som et formaliseret regelsæt nedfældet skriftligt.

Formålet med projektet er at kontrollere adfærden om bord på de skibe, hvor rederen jf. definitionen i ISM-kodens Part A, 1.1.2 fungerer som reder. Målet er sikringen af at arbejdet om bord sker i overensstemmelse med gældende lovgivning samt rederens fastsatte politik. ISM-koden virker som en selvregulerende regulering. Den anses som en vigtig faktor i etableringen og fastholdelsen af kvalitetsskibsfart.

Det overordnede forskningsspørgsmål lyder: ”Er intentionen med ISM-koden faktisk realiseret, og repræsenterer den en retlig ramme egnet til at sikre kvalitetsskibsfart fremover?”

Projektet bidrager til forståelsen af, hvordan selvregulering (i form af ISM-koden) påvirker arbejdspraksis i det maritime samt hvad der sker i samspillet med anden regulering. Desuden undersøges det, hvordan dette kan understøtte kvalitetsskibsfart. Det forventes, at denne undersøgelse samlet vil kunne svare på, om ISM-koden har fået den ønskede virkning – inklusiv identificering af utilsigtede virkninger – og herved kunne bidrage med løsningsforslag til reducering af negative effekter.

 

Undersøgelsesspørgsmål

”Er intentionen med ISM-koden faktisk realiseret, og repræsenterer den en retlig ramme egnet til at sikre kvalitetsskibsfart fremover?”

Projektdeltagere
SIMAC
Støttet af
Lauritzen Fonden
Den Danske Maritime Fond
Kontakt
Signe Jensen
Lektor, Ph.d.-studerende
Keywords
magnifiercross