Til vands, til lands og i luften
Udgivet 09/01/2020

Kan landstrøm til skibe blive økonomisk attraktivt?

Projektstatus: Afsluttet
Baggrund

Ifølge EU direktiv 2014/94/EU skal havne i EU medlemslande udbyde landstrøm, primært i TEN-T havne (transeuropæiske transportnet). Dog ikke i havne hvor der ikke er efterspørgsel.

Landstrøm skal erstatte fossilt drevne generatorer installeret ombord til skibe og reducere miljøbelastningen i havnene.

Investerings- og driftsomkonstninger er dog så store i dag, at der ikke er nogen efterspørgsel i danske havne.

Så hvad skal drive implementeringen? 

Undersøgelsesspørgsmål

Er det muligt at indføre prioriteret elforbrug ombord på krydstogtskibe, uden at det giver driftsforstyrrelser og komfortforringelser ombord?

Kan effekten af prioriteret elfobrug på skibe og handel på det frie el-marked via et fremtidigt SmartGrid gøre landstrøm attraktivt?

Projektdeltagere
MARTEC
Fjordline
EMD International A/S
SydEnergi
Nordjysk Elhandel
Frederikshavn Havn
Forsyningen
Scanel A/S
Schneider Electric A/S
Støttet af
Resultater
Med den nuværende teknologi for landstrøm og det høje prisniveau herfor, kan prioriteret elforbrug på krydstogtsskibe og handel på det frie el-marked via et fremtidigt SmartGrid ikke gøre Landstrøm økonomisk attraktivt for redderen. Teknisk/økonomisk simulering af komplekse energisystemer med flere energiproducenter og energiforbrugere er blevet en del af uddannelsen. Projektet er præsenteret på de maritime uddannelsesinstitutioners nationale EL-ERFA konference.
Kontakt
Jeppe Larsen-Ledet
Lektor
Erik Frandsen
Lektor
magnifiercross