Til vands, til lands og i luften
Udgivet 10/05/2021

Kortslutningsstrøm IKmin - en ny beregningsmetode

Projektstatus: Aktiv
Baggrund

Erhvervet oplever i dag situationer, hvor det i forbindelse med slutverifikation af en elinstallation viser sig, at mindste kortslutningsstrøm IKmin er mindre end beregnet og at kabler dermed er underdimensionerede. Konsekvensen er at byggeriet ikke kan ibrugtages før installationen er bragt i orden.

Det er ved måling af modstanden over tavlekomponenter observeret, at den i nogle tilfælde har en betydelig størrelse i forhold til modstanden i kabler.

Tavlekomponenternes indre modstand indgår ikke i den beregningsmetode der anvendes i dag til dimensionering af el-systemer, hvilket er medvirkende årsag til mange re-works og i værste fald kortslutningsbrande.

Undersøgelsesspørgsmål

Er det muligt at opstille en ny formel til beregning af mindste kortslutningsstrøm IKmin, som tager højde for indre modstand i tavlekomponenter?

Projektdeltagere
Niras
Schneider Electric A/S
Elma InstrumentsA/S
Fluke
MARTEC
Støttet af
Kontakt
Anders Skjødt Hansen
Adjunkt
Kategori
magnifiercross