Til vands, til lands og i luften
Udgivet 05/01/2023

Methanol drift til marineapplikationer

Projektstatus: Under udarbejdelse
Baggrund

Det store fokus på CO2 reduktion og en sænkning i forbruget af fossile energikilder, har bevirket at større rederier har investeret massivt i skibe der kan fremdrives på metanol.

Derfor er der et behov for at maskinmesteren får viden om disse typer af motorer og tilhørende systemer.
På den baggrund er der udarbejdet et kompendium med specifik fokus på metanol som marinebrændstof.

Dette er som en videreudvikling på baggrund af de første kompendium som overordnet belyste flere forskellige alternative brændstoffer: Kompendiet går i dybden og ser på egenskaber ved metanol, emissioner, brændstofhåndtering samt udformning af indsprøjtningssystemer og ikke mindst sikkerhed

Projektdeltagere
Aarhus Maskinmesterskole
Støttet af
Kontakt
Casper Raahede
Forretningsudvikler, lektor
Flemming Hauge Petersen
Lektor
Keywords
magnifiercross