Til vands, til lands og i luften

Aarhus Maskinmesterskole

Hos Aarhus Maskinmesterskole uddanner vi studerende til ledelse, drift og optimering af de systemer, vores samfund er baseret på. Vi skaber holdspillere og ledere til en fremtid i bæredygtighedens og digitaliseringens tegn.

Aarhus Maskinmesterskole har mangeårig erfaring med anvendelsesorienteret forskning og udvikling, hvor vi i et samspil mellem virksomhed, uddannelse og studerende skaber ny viden til gavn for både virksomheder, uddannelse og samfund. Aarhus Maskinmesterskole er placeret på NAVITAS sammen med ingeniøruddannelserne på Aarhus Universitet og INCUBA A/S, der er et kraftcenter for uddannelse, forskning, innovation og iværksætteri.

Eksempler på gennemførte projekter er undersøgelse af røggaskondensering på anlæg under 1 MW og CO2-køleanlæg i den maritime industri. Derudover samarbejder vi med videninstitutioner i sektoren, eksempelvis med Fredericia Maskinmesterskole om energikonvertering og -lagring.

Gennem anvendt forskning og udvikling ønsker Aarhus Maskinmesterskole sammen med studerende at hjælpe virksomheder til at arbejde med FN's verdensmål i en drift- og vedligeholdelseskontekst.

Kontaktperson
Adam Brun
Forretningsudvikler
Casper Raahede
Forretningsudvikler, lektor
magnifiercross