Til vands, til lands og i luften

Fredericia Maskinmesterskole

Fotografen: Claus Fisker

Hos Fredericia Maskinmesterskole (FMS) uddanner vi fremtidens tekniske ledere til de systemer, vores samfund er baseret på. Vi skaber teamspillere og innovative kollegaer /ledere til den tekniske grønne forvandling, vores samfund skal igennem for blive et bæredygtigt sted for vores børn.

FMS uddanner i Fredericia og Esbjerg og inddrager i undervisningen relevant forskning og udvikling for at sikre, at de studerende får/har den nyeste viden gennem involvering og samarbejde med erhvervslivet og universiteter. Igennem dette samarbejde skabes ny viden til gavn for samfundet og erhvervslivet.

FMS samarbejder med Aarhus Maskinmesterskole om energikonvertering og -lagring. Syddansk Universitet omkring Offshore Wind Operation and Maintenance, og flere andre forskningsprojekter er undervejs.

Vores Videncenter for Drift & Vedligehold opkvalificerer løbende gennem et samarbejde med VIA University College maskinmestre, ingeniører og EDU-teknikere til bachelorniveau indenfor Asset Management m.fl.

FN’s verdens mål er og vil blive en integreret del af alle FMS-studerendes drift- og vedligeholdelses kontekst.

Kontaktperson
Niels T. Haastrup
FoU-koordinator, Lektor
Stig Libori
Lektor
magnifiercross