Til vands, til lands og i luften

MARTEC

MARTEC bedriver forskning og udvikling (FoU)

MARTEC er primært en uddannelsesinstitution men MARTEC udfører også anvendelsesorienteret og praksisnær FoU.

FoU på MARTEC skal bidrage til:

  • MARTECs videngrundlag for undervisning
  • Erhvervsøkonomisk vækst, - regionalt og nationalt
  • Forskningsadgang for små og mellemstore virksomheder

MARTECs medarbejdere kan, med deres praktiske håndværksmæssige erfaring, brede teknisk/teoretiske indsigt, helhedsorienterede systemsyn samt erhvervserfaring fra såvel maritime, som offshore og onshore virksomheder, bringe deres kompetencer i spil i FoU projekter.

Hovedfokus ligger inden for maskin- og anlægsfunktion, -drift, -vedligehold og -optimering.

Kontaktperson
Tove Linding Lauridsen
Forskningskoordinator
magnifiercross