Til vands, til lands og i luften

SIMAC

Svendborg International Maritime Academy (SIMAC) uddanner fremtidens maskinmestre, skibsførere og skibsofficerer på professionsbachelorniveau. Vi sætter maritim viden i spil gennem uddannelse, innovation og praksisnær forskning rettet mod en bæredygtig udvikling af den maritime sektor.

 

SIMAC støtter den globale udviklingsdagsorden og deltager i forsknings- og innovationsprojekter, som blandt andet skal sikre mere energieffektive skibsoperationer og på sigt en global CO2-neutral skibsfart. SIMAC er med til at udvikle og teste nye teknologier som er vigtige for dansk skibsfarts konkurrenceevne og reducerede aftryk på miljøet. For eksempel Det Blå Danmarks partnerskabsprojekt – ShippingLab - hvor målet er at udvikle Danmarks første autonome og miljøvenlige skib.

 

SIMACs studerende har kompetencer inden for miljøvenlig innovation, bæredygtig drift og ledelse og bidrager både med nye løsninger og udvikling af maritim praksis. SIMAC samarbejder med partnere regionalt, nationalt og internationalt så vi i fællesskab kan løse fremtidens udfordringer.

Kontaktperson
Tina Birgitte Brinch Sørensen
Forskningskoordinator
magnifiercross