Til vands, til lands og i luften
Udgivet 31/07/2020

Røggaskondensering på flisfyrede fjernvarmeanlæg under 1 MW

Projektstatus: Afsluttet
Baggrund

Det har hidtil ikke været rentabelt at energioptimere med røggaskondensering på mindre fjernvarmeanlæg, dvs. på anlæg under 1 MW. Dette projekt ser på potentialet, dels ved at undersøge behovet hos fjernvarmeanlæggene, dels ved at se på designet af scrubberen til små kedler.

Undersøgelsesspørgsmål

Hvilket potentiale er der for energioptimering med røggaskondensering på mindre fjernvarmeanlæg?

Projektdeltagere
Dansk Fjernvarme
Føns Nærvarme a.m.b.a.
Gjøl Private Kraftvarmeværk
Plan Energi
Støttet af
Dansk Fjernvarme
Resultater
Projektet viste, at der er et behov og at energioptimering gennem røggaskondensering ved mindre anlæg kan være rentabelt.
Kontakt
Frits Giversen
Lektor, Maskiningeniør, MBA
Keywords
magnifiercross