Til vands, til lands og i luften
Udgivet 28/04/2020

Stakeholder analysis of the operation and maintenance organisation

Projektstatus: Under udarbejdelse
Baggrund

Den Danske Vedligeholdsforening, DDV, udgav i 2006 “DDV Analysen – Nøgletal fra danske industrivirksomheder” med en række spændende hovedkonklusioner, hvoraf en var:

Undersøgelsen viser, at mange virksomheder lader sig certificere af hensyn til kvalitet og miljø; men meget få lader sig auditere for at kvalitetssikre og forbedre vedligeholdet. Det viser, at mange virksomheder investerer flere penge i udadvendte og salgsfremmende aktiviteter, frem for at fokusere på produktionseffektivitet. ”

Analysen og en lille forundersøgelse viser, at vedligeholdsafdelinger kan være en overset samarbejdspartner i virksomheden. Konsekvensen er, at vedligeholdsafdelingens input mangler på møder om større og mindre investeringer i nye tekniske anlæg og processer i virksomheden.

I de senere år har danske virksomheder taget Asset Management, ISO 55001 standarden til sig. Mange virksomheder lader sig inspirere af standarden og flere vælger at lade sig certificere. Siden 2010 er Asset Management blevet et meget kendt udtryk i hverdagen, og vedligeholdet er kommet mere i fokus.

For virksomheden, der ønsker en certificering, er et væsentligt element i Asset Management standarden kravet til udarbejdelse af en stakeholderanalyse på det strategiske, taktiske og operationelle niveau.

Fokus for projektet bliver en analyse af en vedligeholdsafdeling/-organisation i en industri virksomhed (operations and maintenance).

Undersøgelsesspørgsmål

Kan fokus og indsigt omkring stakeholders forståelse for en vedligeholdsafdeling øge afdelingens samarbejde, selvforståelse og placering i virksomheden som en værdifuld samarbejdspartner.

Projektdeltagere
DDV - Den Danske Vedligeholdelsesforening
Fredericia Maskinmesterskole
Støttet af
Kontakt
Søren "Safety" Pedersen
Udviklingskoordinator
Eva Mosegaard
Sekretariatschef/CEO
Keywords
magnifiercross