Til vands, til lands og i luften
Udgivet 28/04/2020

STCW matrise til maritimt valgfag på maskinmesteruddannelsen

Projektstatus: Afsluttet
Baggrund

STCW-konventionen er en af de 4 søjler der udgør den internationale regulering til søs. I STCW-konventionen findes bl.a. minimumsstandarder for hvad bl.a. nye kandidater til certificering skal kunne. STCW-konventionen henvender sig særligt til 3 parter nemlig: administrationerne (i Danmark søfartsstyrelsen), MET-institutionerne – herunder de danske maskinmesterskoler og den tredje part er rederierne. For maskinmesteruddannelsernes vedkommende findes der i STCW-koden en række tabeller III/1, III/2 og III/6 der bl.a. beskriver hvilke minimumskompetencer en kandidat til certificering skal have før et certifikat bør udstedes. Desuden findes der i tabellerne også metoder for demonstration og kriterier for evaluering af kompetencerne. Der lægges i høj grad op til at kompetencerne opnås gennem praktisk erfaring hos praktikværterne altså rederierne og gennem teoretisk, praktisk og simulatorteknisk undervisning på MET-intuitionerne, hvor den praktiske del typisk vil foregå i MET-institutionernes laboratorier og værksteder. Derimod er der ingen præcis angivelse af hvor ansvaret for de enkelte kompetencemål ligger, i forhold til rederier og MET-institutioner, hvilket kan give anledning til usikkerheder. (R. Ziarati et al., 2012).

Opbygningen af STCW-konventionen og koden gør desuden at der bliver en meget bred mulighed for fortolkning af de enkelte emner, hvilket vanskeliggør en værdifuld vedvarende kvalitetssikring af om MET-instruktionerne og rederierne lever op til kravene i konvention og kode. Bekendtgørelsen for maskinmesteruddannelsen (BEK 1348 af 23/12-2018) beskriver i bilag 1-4 kort mål for læringsudbytte m.v. – men den primære reference er STCW-koden der kræves overholdt på relevante områder, hvorved der igen kan opstå et spørgsmål om fortolkningen af særligt STCW-koden. Fortolkningsvariansen kan både nationalt være mellem de enkelte MET-institutioner og mellem forskellige administrationer – altså diverse lande imellem.

Ud over at der kan være en problemstillinger med fortolkningen af STCW-kravene for MET-institutionerne, kan der også for rederiernes side (praktikværterne) være forskellig opfattelse af hvordan kravene skal fortolkes.

Undersøgelsesspørgsmål

Er der i dag forskelle i det forløb danske maskinmester gennemgå inden STCW-certificering, som følge af uhomogen fortolkninger af STCW-konventionen?

Hvordan sikres det at kandidater til dansk maskinmester STCW-certificering kommer flest mulige homogent fortolkede punkter i STCW-Koden igennem, i forbindelse med hele forløbet, fra påbegyndelse af uddannelse til udstedelse af certifikatet, uafhængigt af skole og praktiksted?

Projektdeltagere
Fredericia Maskinmesterskole
Støttet af
Kontakt
Søren "Safety" Pedersen
Tidligere ansat.
Anders H. Haagensen
Tidligere ansat.
Keywords
magnifiercross