Til vands, til lands og i luften
Udgivet 13/05/2020

Udvikling af udstyr til rensning af danske strande

Projektstatus: Afsluttet
Baggrund

Udviklingen er et samarbejdsprojekt ledet af Dansk Materiale Netværk (DMN) og finansieret af Styrelsen for Forskning og Uddannelse.

Projektet tager udgangspunkt i den højaktuelle samfundsmæssige problematik med, at der på og ud for strande, havne, åer og flodudløb i Danmark samt flere steder i Sydøstasien akkumuleres makro- og mikro plast på strandene samt på havbunden i nærkystområdet. Plasten skæmmer strandene og har indvirkning på fugle, bunddyr, muslinger, fisk mv. der anser plasten for at være føde med endnu ikke afdækkede følger deraf.
Det er ønsket på sigt at udvikle en metode/maskine der kan fjerne eller som minimum reducere mængden af plast på strande.
Da der i Danmark i forvejen foregår strandrensninger, hvor makroplast fjernes på de fleste strande langs vestkysten, er projektet afgrænset, så dets fokus er på at udvikle metoder/udstyr til at lette og effektivisere opsamlingen af mikro plast i størrelsesordenen 2-5 mm fra strande på vestkysten.
Problemets omfang i forhold til mængden af mikro plast i denne størrelsesorden på den jyske vestkyst er pt ukendt, så projektet går også ud på at få mere viden om dette, så det rette udstyr til at fjerne mikro plasten kan udvikles.
For at tilvejebringe den nødvendige viden om problemets omfang, skal der udføres feltarbejde
På udvalgte sites.
Derudover skal der udføres eksperimentelle forsøg, for at afdække om de principper, man formoder kan anvendes til en maskine, der kan opsamle en endnu uvis mængde mikroplast og adskille dette fra sand og skaller på stedet, også holder stik
Endelig skal det ved en markedsanalyse afdækkes, hvem der kan have interesse i udstyret, hvis det udvikles.
Projektets resultater tænkes anvendt som argument i forhold til at søge midler til den egentlige udvikling af en maskine/køretøj, der kan løse problemet med mikro plast på såvel inden- som udenlandske strande
Deltagerne i projektet får et tæt samarbejde med hinanden, og der etableres derved nye kontakter og idéer. Kompetenceudvikling finder sted i samarbejde mellem virksomhederne samt de tilknyttede videncentre og uddannelsesinstitutioner hhv. DMN, FMS, RUC og FIMUS.

 

Undersøgelsesspørgsmål

Projektets formål er at afdække omfanget af tilstedeværende mikroplast i størrelsesordenen 2-5 mm på udvalgte strande på vestkysten.

Det er projektets formål at få samlet relevant viden om havets strømme, så det kan forudses på hvilke strande langs den jyske vestkyst, der er størst risiko for, at der skylles mikro plast op.

Det er projektets formål at samle fakta fra allerede foretagne undersøgelser om plast i havet og at få udarbejdet et dokument, hvor den væsentligste viden i denne kontekst er præsenteret på en letforståelig måde.
Det er projektets formål at komme frem til, hvilke principper der kan anvendes i en maskine til at rense strande for mikro plast, så den også frasorterer sand, skaller og andet organisk materiale på stedet og om muligt at fremstille en form for prototype, hvor principperne anvendes og kan demonstreres.
Det er projektets formål at få afdækket interessen for en sådan maskine – hvem vil købe den, hvis den udvikles?
Det er projektets formål at få analyseret og synliggjort mulighederne for fremtidige business-cases, med formål at tiltrække fonde, investorer og virksomheder til at sikre projektets fremadrettede progression.
Det er således projektets formål, at dets resultater kan anvendes som stærkt argument ved efterfølgende ansøgning om funding til at udvikle en maskine eller et køretøj til at rense strande for mikro plast.

Projektdeltagere
Fredericia Maskinmesterskole
Dansk Materiale Netværk
Ocean Plastic Forum
Alumeco A/S
Hvide Sande Shipyard, Steel & Service - HVSA
Strandet
Virkekraft
KIMO Denmark
Maskinmesterforeningen - MMF
Fiskeri og Søfartsmuseet - FIMUS
Roskilde Universitet - RUC
Syddansk Universitet - SDU
Ren Strand Fanø
DHI A/S
Alumeco
Cemecon
Støttet af
Dansk Materiale Netværk
Undervisningsministeriet
Kontakt
Søren "Safety" Pedersen
Tidligere ansat.
Bente Nedergaard Christensen
Polymerspecialist
Keywords
magnifiercross