Til vands, til lands og i luften
Udgivet 25/05/2020

Underkøling i Køleanlæg - kølemiddelfyldning, bobler og samspil mellem receiver og kondensator

Projektstatus: Afsluttet
Baggrund

Underkølingen af kølemiddel før ekspansionsventilen i et køleanlæg er ofte antaget til at være fra 0 til 2 grader. Der findes idag ikke valid teori som kan beregne denne udfra samspil mellem de relevante komponenter, kølemidlets egenskaber samt fyldningens størrelse.

I praksis ses bobler i skueglas som en indikator - men dette leder ofte til en unødvendig overfyldning.

Gasbobler og væske er ikke altid i ligevægt, ligesom bobler kan have meget forskellige størrelser.

Projektet er pt. et prioriteret "ad-hoc" projekt mellem Maskinmesterskolen København (MSK) og DTU MEK.

MSK fokuserer på anvendelsesorienterede forsøg i eget laboratorium, medens DTU fokusere på teori og de grundlæggende fænomener og gasbobler og metastabil ligevægt

Undersøgelsesspørgsmål

Hvad bestemmer graden af gasbobler og underkøling i et køleanlæg. Hvordan sikres at kølemiddeltilstanden før ekspansionsventilen ikke indeholder gasbobler der blokerer strømningen, samtidig med at fyldningen af kølemiddel minimeres.

 

Projektdeltagere
Maskinmesterskolen København
DTU
Støttet af
Resultater
Indledende forsøg viser at det er meget svært at opnå¨underkøling mellem kondensator og receiver. Endvidere kan der observeres underkølet gas i receiveren. Denne underkøling er beskeden og søges pt forklaret udfra Spinola teori. Projektet er stadig i en "undrings-fase", og modtager meget gerne henvendelser fra andre aktører som måtte have erfaring med dette "arbejdsfelt".
Kontakt
Arne Jakobsen
Forskningsleder
Keywords
magnifiercross