Til vands, til lands og i luften
Udgivet 22/05/2023

Undersøgelse af årsager til dumpeprocent ved el-autorisationsprøven

Projektstatus: Aktiv
Baggrund

I forbindelse med den forholdsvis store andel af studerende, som ikke består el-autorisationsprøven har faggruppen på vegne af Jakob Dupont startet et FoU projekt, som skal klarlægge årsager til, at den store andel af studerende ikke består den ordinære eksamen. Der er nedsat en gruppe på 4 kollegaer, der arbejder med opgaven, som starter med en kvalitativ undersøgelse i form af interview med studerende, der har gennemført eksamen.

Projektdeltagere
Maskinmesterskolen København
Støttet af
Kontakt
Jan Rasmussen
Jan Runge
Joel Rasmussen
Keywords
magnifiercross