Til vands, til lands og i luften
Udgivet 27/02/2020

Autonomous Situation Awareness for Navigation (ASAN)

Projektstatus: Afsluttet
Baggrund

Projektperiode: August 2018 – Juli 2020

Den teknologiske udvikling muliggør nye løsninger inden for skibsfart med en højere grad af automatisering og autonomi. Autonome løsninger inden for navigation og manøvrering er væsentlige skridt i denne retning.

Formålet med projektet er at udvikle metoder og pålidelige computeralgoritmer, som kan udføre situation awareness på niveau med en erfaren navigatør. Projektet drager fordel af et tæt samarbejde mellem erfarne undervisere inden for navigation fra SIMAC og forskere fra DTU. I fællesskab besidder de ekspertisen til at udvikle, teste og validere software, som vil muliggøre computerbaseret situation awareness – og dermed bidrage til den maritime branches fortsatte vækst.

Forventede resultater:

  • Effektiv implementering af algoritmer til verifikation, simulering og tests mod real-life data
  • Demonstration af robust opdagelse og klassificering af relevante objekter til søs baseret på realdata
  • Robust og hurtig estimering af andre skibes sejladsadfærd i realtid
  • Test af scenarier med normale og vanskelige situationer for at muliggøre objektiv evaluering
  • Succesfuld evaluering af erfarne navigatører

Læs mere her.

 

Undersøgelsesspørgsmål

DTU vil i projektet udvikle metoder og computeralgoritmer, der kan udføre ’situational awareness’ på niveau med en rimeligt erfaren navigatør. Metoder og algoritmer skal benyttes som beslutningsstøtte ombord, så risiko for kollision og grundstødning reduceres markant. De skal desuden danne den information, der skal til, for at manøvrer vil kunne udføres autonomt. Projektet består af 6 arbejdspakker: 1: Udvælgelse, verifikation og installation af sensorer og hardware, der er nødvendige i projektet; 2: Analyse og vurdering af eksisterende metoder, fusion af data fra forskellige sensorer, mv; 3: Genkendelse af objekter, kategorisering, implementering, test af algoritmer, 4: Estimering af intentioner, forudsigelser; 5: Implementering, test og simulering; 6: Løbende projektledelse og disseminering.

Forventede resultater

Ved projektets afslutning forventes følgende resultater opnået:
• Effektiv implementering af algoritmer til verifikation, simulering og tests mod real-life data.
• Demonstration af robust opdagelse og klassificering af relevante objekter til søs, baseret på realdata.
• Robust og hurtig estimering af andre skibes sejladsadfærd i realtid.
• Test af scenarier med normale og vanskelige situationer for at muliggøre objektiv evaluering.
• Succesfuld evaluering af erfarne navigatører.

Projektdeltagere
DTU Compute
DTU Electro
Wärtsilä Lyngsø Marine
Søfartsstyrelsen
Geodatastyrelsen
SIMAC
Støttet af
A/S D/S Orient's Fond
Den Danske Maritime Fond
Lauritzen Fonden
Resultater
Final Report 2021 DTU
magnifiercross